Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2012

cherryup
16:55
1369 1c7f
Reposted fromcigne cigne viausmiechprosze usmiechprosze
cherryup
16:54
7865 9c04 500
Reposted fromAgnese Agnese viausmiechprosze usmiechprosze
cherryup
16:54
8741 b0ae
Reposted fromsoupdujour soupdujour viausmiechprosze usmiechprosze
cherryup
16:53
cherryup
16:53
6229 e117
Reposted fromsiedem siedem viausmiechprosze usmiechprosze

September 15 2012

cherryup
22:01
Róbmy coś spontanicznego, bez przemyśleń, by mieć wspomnienia, których nigdy nie zapomnimy.
Reposted fromemememsy emememsy viausmiechprosze usmiechprosze
cherryup
22:00
8596 c578
Takie proste marzenia.
Reposted frompesy pesy viausmiechprosze usmiechprosze
cherryup
22:00
Jeśli czujesz, że ktoś się od ciebie oddala, nie goń go, bo zacznie ci uciekać.    
— Czasami wystarczy poczekać, czasami nie ma powrotu...
Reposted fromMulatka Mulatka viausmiechprosze usmiechprosze
cherryup
22:00
Herbatę się pija, by zapomnieć o hałasie świata.
— T'ien Yiheng
cherryup
22:00
5978 4953
cherryup
21:59
Chciałabym wiedzieć co myslisz kiedy przechodzimy obok siebie milcząc, zupełnie obojętnie 
cherryup
21:58
Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.
cherryup
21:58
Fajnie jest być przyjaciółką swojego faceta. Grać razem na PS, chodzić na zakupy, przyrządzać jedzenie, kochać się namiętnie, pozwolić mu wyjść na całą noc z kumplami i martwić się tylko o to, czy ma piwo w lodówce na kaca :)
— opos
cherryup
21:55
cherryup
21:54
   daj mi siłę, a ja dam radę
— modlitwa
cherryup
21:54
6548 6221
Reposted fromNanutka Nanutka viausmiechprosze usmiechprosze
cherryup
21:53
0332 1593
Reposted fromkonwalia konwalia viausmiechprosze usmiechprosze
cherryup
21:53
9500 cf55
cherryup
21:50
Pierdol to. Nie bądź dziewczyną, która potrzebuje mężczyzn. Bądź dziewczyną, której potrzebują mężczyźni. 
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viausmiechprosze usmiechprosze
cherryup
21:49
1723 6c25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl